Napomena

Podaci u ovom katalogu imaju informativni karakter.

 

Slike, umetničke animacije i planovi koji se u katalogu pojavljuju samo su orjentacioni primeri bazirani na originalnom projektu i nemaju ugovorni karakter.

 
Blok 67 Associates zadržava pravo da po potrebi izvrši određene modifikacije i upotrebi nove materijale.


 Nameštaj i oprema u stanovima, koji su predstavljeni na planovima i umetničkim animacijama, služe samo kao ilustracija mogućeg opremanja stana i nisu uključeni u cenu istog.